E-Devlet Nedir?, E Devlet şifresi Nedir?, Nasıl Alınır?

adminGenel, Teknoloji0 Yorum 465 Kez Okundu31 Aralık 2011

e-devlet kapisie-Devlet Nedir : Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, çabuk, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır : Bizzat kendiniz, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizle (nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı, pasaport ) PTT Merkez Müdürlüklerinden size en yakın olanına gidiniz ve oradan temin edebilirsiniz.

Şifre almaya Bizzat sizin gitmeniz lazım çünkü; sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir.

e-Devlet sistemine PTT den aldığınız şifreniz ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir. PTT’den aldığınız şifreyi giriniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği (bulunması zor şifre seçiniz) yeni şifrenizi giriniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

E-Devlet Portalında Sunulan Hizmet Listesi;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
SSK Hizmet Dökümü
SSK Adres ve Banka / PTT Değişikliği
SGK Tescil Kaydı Sorgulama

Adalet Bakanlığı
UYAP Portali Kurum Girişi
UYAP Portali Avukat Girişi
Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
UYAP Portali Baro Girişi
UYAP Portali Vatandaş Girişi

Başbakanlık
Başbakanlık İletişim Merkezi Yeni Başvuru
Başbakanlık İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

IMEI – MSISDN Eşleşme Sorgulama
IMEI Sorgulama

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanına Yazın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi

Denizcilik Müsteşarlığı
Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Sörveyler
IOPP (Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlemesi Belgesi)
Yangın Söndürme Sistemleri Muayene ve Test Sertifikası
Organik Tutulma Önleyici Sistem Kaydı
Organik Tutulma Önleyici Sistem Uygunluk Belgesi
Tehlikeli Yük Taşıma Uygunluk Belgesi
Katı Yük Taşıma Uygunluk Belgesi
Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesi
CAS Uygunluk Belgesi
Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge
Can Kurtarma Donanımları Muayene ve Test Sertifikası
Can Kurtarma Filikaları Muayene ve Test Sertifikası
Can Kurtarma Salları Muayene ve Test Sertifikası
SMC (ISM) Emniyetli Yönetim Belgesi
DOC (ISM) Şirket Uygunluk Belgesi
Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi
Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
RadyoEmniyet-Telsiz Telefon Emniyet Belgesi
Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi
Muafiyet Belgesi
IAPP (Uluslararası Hava Kirliliğinin Önlemesi Belgesi)
ISPP (Uluslararası Pis Sular ıle Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi)
Ötv’siz Yakıt Alım Defteri / Gemi Hareket Kayıt Jurnali
Gemi Hareket Kayıt Jurnali
Ötv’siz Yakıt Alım Defteri
Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi
Türk Boğazlarındaki Zorunlu Denetim (Survey) Hizmetleri
Türk Bayraklı Gemilere Yapılan Sörveyler
Liman Devleti Kontrolü
Liman ve Kıyı Yapıları – Liman ve Kıyı Tesisleri Geçici İşletmeye / İşletmeye Açılma Sörvey Hizmetleri
Gemilerde Bulunan Yangın ve Can Kurtarma Teçhizatı Test Muayene Firmalarının Kontrol ve Onayı
Diğer Denetim Ücretleri
Gemilerde Kullanılan Donanım için Tip Onayı
CLC 92 Sertifikası
Özet Kayıt (CSR) Belgesi
Limbo Gözetim İşlemleri
Kondüsyon Değerlendirme Sörveyi
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri – Acente İşlemleri
Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Ücreti
Gemi Acentesi Yetki Belgesi Değişikliği Ücreti
Gemi Acenteliği şube Yetki Belgesi Ücreti
Gemi Tasdiknamesi
Kayıtlı Gemi Ölünceye Kadar Bakma Akdi Temliki
Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığı Temliki veya Tescil Düzenlemesi
Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığında Mukavele İle İntifa Hakkı Tesisi
Kayıtlı Gemi Üzerinde Tesis Olunacak İpotek
Kira Mukavelelerinin Gemi Siciline Şerhi
Harç Mevzuuna Giren İşlemlerin Terkini
Gemi Sicilinde Yapılan Kayıt Düzeltmeleri
Gemi Siciline Atıf Yapan Belge Suretleri ile Sicil Kayıt Suretleri
Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
Yıllık Tonaj Harcı
Denize Elverişlilik Belgesi
Ölçme Belgesi
Yola Elverişlilik Belgesi – Liman Çıkış Belgesi
Ulaştırma Bakanlığı Bayrak Şehadetnameleri
Gemi Jurnallerinin Liman İdarelerinde Tasdiki
Yeterlilik Belgesi
STCW Belgeleri
Gemi Sörvey Belgeleri
Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi
Muafiyet Belgesi
Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
Telsiz – Telgraf Emniyet Belgesi
Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi
YüK Gemisi Telsiz – Telefon Emniyet Belgesi
Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
Transitlog Belgesi
Özel Yat Kayıt Belgesi
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri – Düzenli Hat Belgelendirme Ücreti
Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri – Tersane İşlemleri
Tersane kısmi işletme izni belge bedeli
Tersane işletme izni belge bedeli
Mevcut tersane alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı bedeli
Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı (İdarece Mahilinde İncelenmesi Gerekli Görülen)
Tersane için İTDKca mahallinde inceleme
Tersane Mevcut Yüzer Havuzlarla İlgili Başvuru
Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri – Tekne İmal Alanı İşlemleri
Mevcut Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Onayı Bedeli
Tekne İmal Alanı İçin Yeni Yüzer Havuz Başvuru Bedeli
Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı İçin İTDK’ca Mahallinde İnceleme
Tekne İmal Alanı İşletme İzni Belge Bedeli
Tekne İmal Alanı Kısmi İşletme İzni Belge Bedeli
Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri – Tekne İmal ve Çekek Alanı İşlemleri
Su Motorsikleti İşlemleri / Muafiyet Belgesi
Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Verilmesi
Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Vizesi
Uluslararası Sözleşmeler Kapsamındaki Muafiyet Belgeleri
Su Altı Motosikleti Kayıt Belgesi Verilmesi
Su Üstü Motosikleti (Jet-Ski)Kayıt Belgesi Verilmesi
Üç Gün ve Daha Fazla Demirde Kalma Ücreti
Yerinde Söküm Sörveyi
Gemi Söküm Bölgesi Dışı, Gemi Söküm Yetki Belgesi
Özel Tekne Belgesi Ücreti
GMDSS Cihazlarına Kıyıda Bakım Yetki Belgesi – Belgelendirme
Booklet Plan ve Dökümantasyon Tetkik ve Onayları
Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onayı
Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında
Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onayı
Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı – Can Kurtarma Emniyet Planı – Gemi Plan Onay Ücreti (İsim, sicil limanı,
numarası vb. değişimi durumlarında)
Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onay Ücreti(İsim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onayı
Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onay Ücreti (ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı – Can Kurtarma Emniyet Planı – Gemi Plan Onayı
Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onayı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günlük Hava Tahmini
Deniz Suyu Sıcaklıkları
Dış Merkezler Hava Tahmini
3 Günlük Hava Tahmini

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Akredite Misyonlar
Diplomatik Liste
Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz
Geçici İşgüderler
Uluslararasi Kuruluşlar
Fahri Konsolosluklar

Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü e-Pasaport Gönderi Takibi
ASBIS Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (Test Uygulaması)
Trafik Şube
Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulama
Araç Sorgulama
Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığı
e-Vergi Levhası Sorgulama

İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adaylığı Sınav Başvurusu
İçişleri Bakanlığı e-İçişleri Projesi Evrak Takibi

İŞKUR Genel Müdürlüğü
Kriterlere Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu
Profile Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu
İş Başvuru Sonucu Sorgulama
İŞKUR’a Olan Borcu Sorgulama
İşsizlik Ödeneği Başvurusu
İşsizlik Ödeneği Ödemesi
Türk Meslek Sözlüğü
Meslek Kursu Sorgulama

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
İşletme Durum Sorgulama

Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

Millî Savunma Bakanlığı
ASAL Hizmetleri
ASAL Adres Bilgileri Teyidi ve Güncellenmesi
ASAL Son Yoklama Bilgi Formu
ASAL Celp Dönem Tercihi
Yedeklik Yoklama Hizmetleri
Sevk Edilecek Eğitim Merkezi
Personel Seferberlik Hizmetleri
Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama
Personel Sefer Görev Emri Sorgulama
Lojistik Seferberlik Hizmetleri
Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
Deniz Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
Hava Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
İş Makineleri için Sefer Görev Emri Sorgulama
Kara Yolu Özel Nakliyat Firmaları Lojistik Seferberlik Sorgulama
Deniz Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Hava Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Mal ve Hizmet (Ürünler) ile ilgili Firmalar için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Sağlık Tesisleri için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Turistik Tesisler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Tersaneler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Özel Insaat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Harp Sanayi Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri
MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurusu
MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama
MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurusu
MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi
MEB Sınav Yeri Sorgulama
MEB Sınav Sonuç Sorgulama

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Adres Değişikliği Bildirimi

PTT Genel Müdürlüğü
En Yakın PTT
PTT Kayıtlı Gönderi Takibi

Sağlık Bakanlığı
Yeşil Kart Durum Bilgisi Sorgulama
Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
Organ Nakli Bilgisi Sorgulama

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Online Tüketici Şikayet sorgulama
Tüketici Portali – Tüketici Şikayeti Uygulaması
Online Tüketici Şikâyeti
Tüketici İşlemleri
Tüketici Kuruluşları Sorgulama
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Sorgulama
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Garanti Belgesi
Kullanım Kılavuzu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Mürettebatı Lisans/Rating Müracaatı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Bilgileri Sorgulama

TBMM Başkanlığı
TBMM İnternet Üzerinden Randevu
TBMM e-Dilekçe Hizmeti

T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
TCDD e-Bilet Rezervasyon ve Satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Günlük Döviz Kurları

Ulaştırma Bakanlığı
Araç Muayene Randevu Kayıt
Araç Muayene Randevu Listeleme
Araç Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama
Araç Muayene Durum Sorgulama
Araç Muayene Randevu İptal
Gezici Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama
Ticari Araç Sorgulama

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

E-Devlet Nedir?, E Devlet şifresi Nedir?, Nasıl Alınır? Hakkında Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.