Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek

adminGüncel, Otomobil0 Yorum 891 Kez Okundu14 Haziran 2013

Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullananlara 343 lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgesi geri alınacak.

-İlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek

– Sürücüler, yurt dışına çıkışlarında uluslararasısürücü belgesi almak zorunda

kalmayacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve”Motorlu bisiklet” tanımları değiştirilerek, aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi” tanımları eklenecek.

Teklifle, bu konudaki ulusal mevzuat uluslararası mevzuata uyumlaştırılarak, sürücüler, yırtdışına çıkışlarında uluslararası sürücü belgesi almak zorunda kalmayacaklar. Türkiye’deki sürücü belgelerinin ABve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve sürücü belgelerinin elektronik ortamda merkezisistemle kişiselleştirilerek ilgililerine teslimi öngörülüyor.

Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçların cinsleri, özellikleri,sürücü belgelerinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası Sürücü Belgesi’ninverilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikte belirlenecek.

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türkvatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin Türkiye’deki sürücü belgeleri iledeğiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkede araç kullanmalarına ilişkin usul veesaslar yönetmelikle düzenlenecek.

 

-Sürücü belgeleri süreli olacak

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındakiaraçları sürmeleri yasak olacak. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari paracezası verilecek. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idaripara cezası kesilecek. Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek. Belgelerin geçerlilik süreleri,yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenecek. Bu şekilde yenilenensürücü belgelerinden harç alınmayacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye343 Türk Lirası trafik idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi geri alınacak.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araçkullananlar hakkında her seferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

-Uygulamalı sınav

Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronikortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak veya yaptırılacak. Sürücü adaylarının uygulamalı sınavı MilliEğitim Bakanlığı veya yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişilere ait sınav merkezleri tarafından yapılacak. Bu sınav merkezlerine, yönetmeliklerde aranan nitelik ve şartlara uygunluğunun tespiti halinde Milli EğitimBakanlığı tarafından işletme belgesi verilecek.Yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini MillîEğitim Bakanlığının onayı ile alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşulu ile devredebilecek. Bu devir, yetkiyi devreden gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

 

-Sürücü sertifikası-

 

Teklife göre, Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde il jandarma komutanlıklarının teklifi, valinin onayı, merkez teşkilatı için harekat başkanının teklifi kurmay başkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığı’nda öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca veya bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilecek.

 

-Sürücü belgesi sahibinin sonradan meydana gelen sağlık problemleri

 

Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi tedbiren geri alınabilecek, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenecek. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin bilahare ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilecek.

Teklife göre sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verecek.

 

-Bir ay içinde ödenmeyen cezaya yüzde 5 faiz

 

Teklife göre trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacak.

Yabancı plakalı araçların plakasına, sürücüsüne, işletenine veya gönderenine uygulanan trafik idari para cezaları tahsil edilmeden bu araçların yurt dışına çıkışma izin verilmeyecek.

İlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Etiketler: , , , ,

Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek Hakkında Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.