Uyanıklar iş başında yakalanacak!

adminEkonomi0 Yorum 164 Kez Okundu23 Ağustos 2012

Akaryakıt kaçakçılığı sıkı takip altına alınıyor. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan oluşan ”Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu” oluşturuldu.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, ”Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele” konulu Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu genelgede, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler, bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu, bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve sürdürülmekte olan çalışmalar da dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

Genelge’ye göre, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonlarınca yürütülecek çalışmaların çerçevesi, toplantılar ve raporlamaya ilişkin esaslar başta olmak üzere her türlü husus, koordinasyondan sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecek.

ONLINE İZLEME SİSTEMİ GELİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, serbest dolaşıma giren akaryakıtın giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci izleyebilecek online bir sistem kurma çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, sistem Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’nda yer alan kurumların ortak kullanımına sunulacak.

EPDK tarafından, kapasite raporlarında belirtilen miktarlardan fazla akaryakıt harici petrol ürünü temin edilmesinin engellenmesi amacıyla uygunluk yazısı uygulaması başlatılacak ve bu amaçla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve veri paylaşımı elektronik ortamda sağlanacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin ve caydırıcılığın artırılması amacıyla ilgili mevzuat ve düzenlemelerde yapılması gereken değişiklik çalışmaları, ilgili kurumlarca en kısa sürede sonuçlandırılacak.

EPDK tarafından, ilgili yönetmelik, lisans ve kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda verilecek idari para cezaları ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra en geç üç ay içerisinde karara bağlanacak.

Sanayi üretiminde kullanılmak amacıyla tecil-terkin sisteminden faydalanarak akaryakıt harici petrol ürünü ithal veya temin eden firmaların, bu ürünleri doğrudan akaryakıt olarak veya akaryakıta karıştırarak piyasaya sürmelerinin engellenmesi amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca periyodik olarak denetimler gerçekleştirilecek.

TESİSLER YAPILACAK
Liman Başkanlıklarınca, özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt alımlarına ilişkin denetimler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince, akaryakıt ve LPG istasyonlarında lisans, ulusal marker ve sayaç denetimlerinin sağlıklı, etkili ve sürekli şekilde yapılması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

El konulan kaçak akaryakıtın konulacağı depolarla, ele geçirilen materyallerin konulmasına yönelik tesisler yapılacak, bu amaçla İl Özel İdarelerine gerekli kaynak aktarılacak.

ÖZEL EKİP KURULACAK
Müşterek kontrol ve denetim yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile gerekli durumlarda bünyesinde Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu bulunan diğer kurum personelinin de katılımıyla oluşacak özel bir ekip kurulacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli veya görevlendirilecek kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek EPDK tarafından gecikmeksizin karşılanacak.

Yabancı ülkelerden ithal edilen akaryakıtın çift fatura, çift konşimento ve benzeri evraklarla düşük beyan edilerek fazla akaryakıt sokulmasını önlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akaryakıtın boşaltılması sırasında koordineli olarak etkin ölçüm ve denetim yapılacak ve bilgiler ilgili kurumlarca ortak kullanıma açılacak.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları tarafından; denetim yapılan istasyon ve tesisler, ele geçirilen akaryakıt türleri, miktarı, zanlılar ve taşıtlara ait bilgiler, piyasaya sunulan ve tüketilen petrol ürünleri miktarının tespitine yönelik dönemsel üretim ve tüketim rakamları üçer aylık dönemler halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilecek, Bakanlıkça bu bilgilerle gerek görülecek diğer bilgilerin de yer aldığı bir veri tabanı kurularak Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’nda yer alan kurumların kullanımına açılacak.

AA

Anahtar Kelimeler epdk, kaçakçılar, akaryakıt, online takip

Etiketler: , , ,

Uyanıklar iş başında yakalanacak! Hakkında Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.